De historie van S.M.G. IJmond

Deel 1 – 1981-1986:

“Scheepsmodelbouwgroep IJmond” 25 jaar jong

Door de voorzitter is ons gevraagd een samenvatting te geven van 20 jaar S.M.G. IJmond. Dan moet je toch echt weer even graven in je geheugen. De bedoeling is dit te doen in 4 etappes die steeds 5 jaar beslaan.

Voor de oprichtingsdatum had een groepje modelbouwers te kennen gegeven om in
Heemskerk de Creatievedag te bezoeken en dat was op zaterdag 29 augustus 1981.
Voor ondergetekende bijna allemaal onbekende modelbouwers, te weten: Lo Pesch, Jan van Pelt, Jan Rietsema, Joop en Joke Schoep, Klaas verhagen, Kees en Ebro de Wit, Joop van Wonderen en Evert v.d. Horst. Een dag later sloot Bob Terol zich aan bij deze groep.

Op 12 september 1981 was er in de “Schouw” in Velsen-Noord een modelbouwdag georganiseerd door de N.V.M., waaraan wij als groep deelnamen. Van 28 september t/m 3 oktober 1981 werden wij uitgenodigd in huize “Scheybeek” te Beverwijk, in verband met het 35 jarige bestaan van de Modelbouwclub Kennemerland, die voor 95% uit
treinliefhebbers bestond. Wij konden varen in de vijver van het park. Ondertussen hadden wij als groep besloten om eens serieus te vergaderen in verband met de oprichting van een modelbouwgroep. En dat gebeurde in de garage van Corry en Evert in Heemskerk
en wel op 28 oktober 1981.

De naam van de groep kwam al snel uit de bus: de “ScheepsModelbouwGroep IJmond”.
Ondertussen werd een bijpassend “Logo” van de S.M.G. IJmond ontworpen door Jan van Pelt en als contactpersoon zou Joop Schoep optreden.

deel1vijver
deel1haarlem
deel1utrecht

De groep stelde voor om iedere 2de woensdag van de maand bij ieder lid thuis te vergaderen. Later werd om de maand ook de bestuurskamer van de voetbalvereniging V.V.B. ingeschakeld om te vergaderen.

Er werd ook een vaaragenda samengesteld, dat hield in om de 3 maanden varen in een vijver waar de leden wonen. Dit werd dus: Zwanenburg, Haarlem, Zaandam, Velsen-Noord, IJmuiden, Castricum en Heemskerk.

Het voordeel was dat wij veel bezoek kregen van mensen uit diverse plaatsen en dat onze naam grotere bekendheid kreeg en daarom al redelijke contacten konden leggen in verband met braderieën enz. Inmiddels zouden wij ook gaan praten over een gezamenlijk project, een afzinkbaar ponton?

Doordat er nog geen contributie werd betaald moest er voor het “materiaal” gespaard worden.
Ieder lid betaalde ƒ 5,– per maand en leden die geen inkomen hadden betaaldenƒ 2,50 per maand.
Maar het “gezamenlijke project” zou nog lang duren.

In maart 1982 werden er 3 sleepboten officieel te water gelaten c.q. gedoopt, te weten:
M.S. “DRAUGHTHORSE” van Joop Schoep,
S.S. “CERVIA” van Klaas verhagen,
M.S. “ANTONIE JUNIOR” van Jan van Pelt.
De doopplechtigheid vond plaats in het Wijkeroogpark te Velsen-Noord.

De penningmeester, die inmiddels was aangesteld, kon meedelen dat wij met 15 leden in 1982 een positief saldo hadden vanƒ 24,88. Zo langzamerhand kregen wij toch veel  aanvragen om onze modellen te tonen. Een hoogtepunt was 3 dagen tentoonstelling en varen op het Bachplein in Heemskerk. Drie kramen vol met modelschepen en een waterbassin van 20 x 8 meter (±53.000 liter). ’s Avonds werden alle schepen opgesteld in de etalages van de winkels. De laatste dag mocht alles afgebroken worden. Een van de winkeliers wist precies hoe hij dit bassin moest laten leeglopen, hij trapte namelijk de onderste biels los en een gat maken in het plastic en daar ging het water en “de persoon”, deze lag binnen 4 seconden 50 meter verder in de Bachstraat.

Mensen, dat was gillen van het lachen. Het verkeer heeft ±40 minuten stilgelegen en de mensen 2 dagen dweilen in hun kelders. Deze “winkelier” verkocht de eerste 14 dagen weinig schoenen in de buurt. In de volgende periode zijn er heel veel “bezoekjes” in diverse plaatsen afgelegd.

Ondertussen hadden wij contact opgenomen met de gemeente Heemskerk om in het “Steenstrapark” bij de ijsbaan een tegelplateau te laten aanleggen om de schepen zonder schade in het water te krijgen en dat was gelukt.

In de vergaderingen werd ook gesproken over de schaal van het te bouwen model, ±85% koos voor schaal 1:25, dit vooral gebaseerd op vaardemonstraties. Inmiddels was besloten niet verder te gaan dan 20 leden als maximum. Tevens werd in die tijd al gedacht aan een vast onderkomen van de club.

Ons 1e contact met de school voor Zeevaart en Techniek aan de Havenkade dateerd van zaterdag 19 maart 1983. Tijdens de tentoonstelling was het heerlijk gebakken vis te eten.
Daarna de grote tentoonstelling van Techniek en Vrijetijd in de jaarbeurshallen te Utrecht van 5 tot en met 8 mei 1983. Wij als groep waren goed vertegenwoordigd. Vele contacten werden gelegd. Ook veel complimenten in onze richting.

Op 2 en 3 juni 1984 waren wij te gast bij de modelbotenclub “Isis” uit Lelystad vanwege hun 5 jarig bestaan. Er was een internationaal gezelschap zoals Engelsen, Duitsers, Belgen en Hollanders. In Heemskerk hadden wij op 30 juni 1984 de tewaterlating van 2 schepen. De kotter UK 152 “Deo Duce” van Lo Pesch en de zeesleper “Happy Hunter” van Evert v.d. Horst.

Het stadje of dorp “Wilnis” betond 900 jaar ook daar waren wij aanwezig. Van 1 januari tot 5 januari 1986 waren wij 4 dagen in Engeland geweest met 6 personen in een hotel. Daar werd een bezoek gebracht aan de The Model Engineer Exhibition & Competion in Londen, een ware happening.

Nu weer wat over de club. Na 4 jaar kregen wij een bestuur met Arie Joosten als voorzitter. Per januari 1986 werd Joop Schoep voorzitter van de S.M.G. IJmond. En natuurlijk werd er weer gesproken over “Het gezamenlijke Project”. In Haarlem waren wij te gast in de grote garages van de N.Z.H., deze tentoonstelling duurde 2 dagen.

Wat ook zeer interessant was, dat de gemeente Heemskerk van een aantal  sportverenigingen één persoon uitnodigde om een trip te maken met de “Jacob van Heemskerk”van onze groep was Jan van Pelt de gelukkige om op 2 en 3 december 1986 het zeereisje mee te maken.

Eind 1986 is er sprake van de nieuwe wij “De “Commandeurs”. De eerste contacten worden tussen de gemeente Heemskerk en de S.M.G. IJmond gelegd, in verband met een eigen vaarwater met clubgebouw.

Zo mensen dit was zo’n beetje het reilen en zeilen van de eerste 5 jaar S.M.G. IJmond.

(wordt vervolgd)

Corry & Evert v.d. Horst.