De historie van S.M.G. IJmond

Deel 3 – 1991-1996:

“Scheepsmodelbouwgroep IJmond” 25 jaar jong

1992:
Het jaar 1992 was vooral gericht op zelfwerkzaamheid. Onze groep bestond toen uit 16 leden. Het leuke van dit alles was, dat de zogenaamde „Visgroep/Tennisgroep“ (nu onze donateurs) als vrijwilligers direct in het clubgebouw aan de slag gingen met het metselen van alle tussenmuren. U begrijpt dat wij met deze ploeg nog steeds een goede band hebben.
– Maar daar tussendoor hebben wij ook nog voldaan aan onze uitnodigingen, zoals 30 april
koninginnedag in Heemskerk met een temperatuur van ± 6 °C.
– In april werd een bezoekopdracht met S.M.G. „IJmond“ aan „Heliomarkt“ te Wijk aan Zee. Daar was een zeer drukke bezetting en veel toeschouwers.
– Dortmund in Duitsland werd door enkele leden bezocht.
– Wij hebben in deze periode ons niet te veel buiten laten zien in verband met de hoeveelheid
zelfwerkzaamheden.

Werkzaamheden in en rondom het clubgebouw:
– De firma Hiemstra heeft het clubgebouw afgeleverd in januari 1992 en wij hebben de rekening betaald.
– Onze hoofdsponsor zou ook gaan beginnen met het plaatsen van de betonnen keerwanden van de haven.
– Deze zware stukken konden niet meer over het gras (lees: klei, water en zand) vervoerd worden. De vrachtauto’s zakten tot hun assen in de grond. De uitvoerder van de firma wist er wel raad op (van de brandweer moest er toch al een weg komen).
Hij schakelde diverse collegae van Hoogovens in en binnen een paar dagen was er een grote
sleuf gegraven vanaf het water tot aan het pen gebouwtje bij het parkeerterrein.
De sleuf van 4 m breed en 1 m diep werd door de firma Pelt & Hooykaas volgestort met “slakken”.
Weglengte: ± 120 m. Even de zaak vlak walsen en daarna asfalteren.

De eerste steiger juli 1992

’s Morgens om 06.00 uur werd begonnen met asfalteren en om 09.20 uur (met nog 4 m lengte te gaan) meldde zich een ambtenaar van de gemeente dat er onmiddellijk gestopt moest worden, want zonder vergunning mocht dit niet.
– Nu hebben wij echt een paar mensen moeten vasthouden om deze “heer” een veilige aftocht te garanderen. U kunt zich voorstellen dat de laatste 4 m weg ook geasfalteerd werd (maar “het mannetje” kwam terug in juni 1992).
Zware transporten konden voortaan over de nieuwe weg getransporteerd worden.
Maar, ondertussen hadden wij al met het “handje” ± 2 ton materiaal aangevoerd naar en in het gebouw (in de regen en met windkracht 7).
– Ondertussen werd er in het gebouw hard gewerkt aan de C.V.-installatie, het metselwerk, het isolatiewerk, de elektra, het water en het gas, het schilderwerk enz. enz.
– Plotseling kregen wij bezoek van een “graffitispuiter” die de buitenwanden van het gebouw bekladde.
De firma Huipen Schildersbedrijf uit Heemskerk vond dit zo sneu en heeft het gehele gebouw voor ons afgeschilderd. Een andere “sponsor” verzorgde veel houtwerk voor plafonds en plinten en complete deuren. De vis- en tennisploegen hebben alle deuren afgehangen.
– Ondertussen werden via Hoogovens tafels en stoelen aangevoerd voor de vergaderruimte.
Ook stoelen levering via “Verkade Zaandam” van Bob “Mijnders Meubelstad” leverde de S.M.G.
IJmond 2 bankstellen via Jan, één en ander voor de damesruimte.
De keukenkasten werden opgevuld met glazen kop en schotels en alles was nodig was.
Tot zover ging alles goed.

Nu, u merkt het al, er kwam weer wat los, nl. “de ambtenaar” van de asfaltweg had z’n werk
gedaan en ondergetekende moest zich melden bij burgemeester Hoobroeckx.
Daar kreeg ik te horen dat de aangelegde weg zonder vergunning was aangelegd.
Dat was nog niet zo erg maar “de ambtenaar” had ontdekt, dat de “slakken” van Pelt & Hooykaas de toegepaste normwaarde van cyanide zes keer was overschreden. Dus, met andere woorden: de weg moest afgebroken worden. Het bureau Oranjewoud had het één en ander geconstateerd.
– Wij hebben onmiddellijk Pelt & Hooykaas ingelicht. Zij hebben met alle betrokkenen, ± 10 personen, 12 gaten laten boren in de weg van ± 1 m diep. Alles werd door Jan v. Angelen op de film vastgelegd. Via een contra-expertise door Bureau Tauw bleek dat de geleverde “slak” dik onder de wettelijke norm zat. Één en ander werd door de rechter in Haarlem erkend.
Toch maar weer even ademhalen.
– Een excuusbrief van Oranjewoud gericht aan de S.M.G. IJmond was het gevolg (foutje, bedankt).
Vervolgens hebben wij de directeur van Oranjewoud uitgenodigd, omdat de brief leuk was
opgesteld, maar, om zijn naam te zuiveren, vroegen wij om een tegelpad aan te leggen nabij het clubgebouw als een soort schadevergoeding. En dat gebeurde dan ook (foutje hersteld).
Wij maken toch wat mee zo, maar ja wij gaan gewoon door, ons is geen “zee” te hoog meer.
In augustus konden wij gelukkig op onze vaste steiger plaatsnemen en vandaar onze schepen
laten varen.
– Inmiddels hebben wij een mooie vlaggenmast met een stalen frame ontvangen en dit
gemonteerd op een betonplaat.
– Bij de ingang van ons terrein heeft een sponsor een dubbel draaihek en een afrastering geplaatst en ook een afrastering naast de haven.

1993:
– Inmiddels aangeland in 1993, waarbij een commissie in overleg met de leden heeft besloten om de officiële opening te doen op vrijdag 23 april 1993, en op zondag 25 april een open dag te houden.
– De feestelijke opening van ons clubgebouw op vrijdag 23 april 1993 (toen met 23 leden).
De heer P. v. Eerden voorheen Public Relations Hoogovens praatte één en ander aan elkaar.
Burgemeester Hoobroeckx beet het spits af. Hij verhaalde over de veelbewogen historie van de “Scheepsmodelbouwgroep IJmond”, die vele havens heeft aangedaan voordat uiteindelijk de thuishaven bereikt werd. Hij overhandigde voorzitter Bob Terol een pentekening van het “Slot Assumburg”. Maar ook nog een cadeautje, een bezoek aan de “Jacob van Heemskerck”.
Daarna werd het woord gegeven aan oud-Hoogovensdirecteur, de dhr Ir. W. Singer (net geland uit Amerika, klasse). Hij vond, alles overzien, bijna een reünie met zoveel bekenden en hij wenste het bestuur en de leden heel veel bouw- en vaarplezier. Terwijl de echtgenotes van beide heren de vlaggen van de gemeente Heemskerk en Hoogovens in de top van de vlaggenmast hijsen, onthulden de heren het opschrift “S.M.G. IJmond” op het gebouw.
Esther van Haneghem mocht, als jongste lid van de club, het gebouw openen.
Alle aanwezigen volgden de gasten door het gebouw op weg naar de haven.
Beide heren kregen een “zender” in de hand en voeren 2 schepen van buitenaf feilloos de haven in via knallende ballonen.

Opening van het clubhuis april 1993

Aanleg van de eerste “haven” april 1993

De schepen van de leden volgden vrij snel voor een demonstratie van de toeschouwers en alle gasten. Met een welgemeend drankje besloten wij deze heugelijke dag.
– In juni 1993 kregen wij plotseling een aanwas van 11 nieuwe leden en in juli 1993 nog 3 leden. Uiteindelijk kwam het in augustus 1993 tot 41 leden, ook dankzij ons nieuwe clubhuis.
– Inmiddels is besloten om het bestuur uit te breiden tot 5 personen in plaats van 3. Bob Terol en Kees de Wit nemen afscheid van het bestuur. Beide heren werden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

Uiteraard zijn wij in 1993 met de S.M.G. IJmond weer op pad geweest, nl.:
– Op 20 juli gaven wij een demonstratie met onze modellen in Petten. De organisatie was goed, maar de belangstelling was zeer gering.
– 4 juli 1993 waren wij aanwezig in “De Hartekamp” te Heemstede, daar worden geestelijk – en lichamelijk gehandicapte mensen verpleegd. Het was zeer goed verzorgd en er was een zeer grote belangstelling tijdens het varen.
– 11 juli werd er ingebroken in ons clubgebouw. Er werd een microfoon en wat snoep gestolen.
– Op 14 juli zijn we te gast geweest op het marinefregat de “Jacob van Heemskerck”.
Het bezoek was een cadeautje van het gemeentebestuur van Heemskerk ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe clubhuis. Zo’n 30 personen van de S.M.G. IJmond waren aanwezig. Het is zeer interessant geweest. En nu maar wachten op “de modellen” van de “Jacob van
Heemskerck”.
– De eerste keer avondvaren was een bijzonder fraai gezicht.
– In augustus een promotiedag in de sporthal van de Waterakkers in Heemskerk, alleen wij stonden buiten de hal lekker bij het zwembad waar wij heerlijk konden varen. Er was veel bezoek en het weer was fraai.
– In september 2 dagen, de zogenaamde “Bloemendagen” van Nieuwe Niedorp. Helaas, varen was bijna niet te doen, de “organisatie” zou de begroeiing en de beplanting weg laten halen.
– In oktober een landelijke modelspoorwegdag bij de N.Z.H. Hobbyclub in Haarlem. En wij waren met onze scheepsmodellen hier te gast.

1994:
In januari 1994 startten wij met een nieuw bestuur, één en ander samengesteld als volgt:
voorzitter: J. v. Angelen, secretaris/penningmeester: E. v.d. Horst, 2e penningmeester: E. Wolthuis, leden: G. Derksen en H. v. Pelt.

Er waren diverse evenementen en ideeën in 1994:
– Zaterdag 23 april werd de eerste rommelmarkt gehouden op ons terrein.
– Het 1e kwartaalblad van de S.M.G. IJmond gaat verschijnen. De start wordt gegeven door Ebro & Leon.
– Kees v.d. Lans heeft een prachtige vuurtoren gebouwd.
– De familie v.d. Graaf maakte een reclamezuil voor de club.
– Naast het clubgebouw werd een opslagruimte gebouwd, het materiaal kwam van Hoogovens.
– Koninginnedag op ons eigen terrein was geen succes.
– Frans Ignatius stelde voor om na de vergadering een tombola te organiseren: 50% prijzen, 50% club.
– 29 mei, S.M.G. IJmond aanwezig met bassin bij de wielerronde van Uitgeest.
– 11 juni: een aantal leden waren aanwezig bij de modelbouwkotterclub in de vishallen van IJmuiden.
– 18 en 19 juni weer aanwezig in “Quelderduin” te Den Helder.
– In september een grote hobbymarkt in “De Moriaan” te Wijk aan Zee.
– Verlichting langs de weg en bij de haven, dankzij de levering van de lichtkappen door Bert
Lanferneijer.

1995:
– Dan gaan we over naar het nieuwe jaar 1995, gevolgd door de traditionele nieuwjaarsreceptie, één en ander weer fantastisch verzorgd door Emiel Woltheus.
– Verder zijn we met de S.M.G. “IJmond” geweest naar Purmerend in het Jaap van Praaghuis, een goede opkomst met een goede verzorging.
– In februari een bezoek aan de open dag van deBinnenvaart-/Kustvaartschool te Amsterdam.
– 25 maart een tentoonstelling in het restaurant ’t Schip.
– Een bezoek aan de vereniging het “IJ” in Spaarnwoude.
– 16, 17 en 18 juni naar Den Helder.
– Zeer warme dag in het centrum van Heemskerk georganiseerd door de H.C.W. winkeliers. Totaal weinig bezoek in het dorp helaas.
– De K.M.B.C. was op 16 juli onze gast, helaas weinig leden van de vereniging aanwezig.
– In juli de eerste aanvraag voor “Graskarpers” aan de gemeente Heemskerk.
– 10 tot en met 14 augustus aanwezig met de S.M.G. “IJmond” bij de Sail ’95 te Amsterdam.
– Verder nog een bezoek gebracht aan de bouw van de Wijkertunnel te Beverwijk/Velsen-Noord.

Een dag in “’t Schip” te Beverwijk

1996:
– Wij schuiven inmiddels door naar het jaar 1996.
– Één en ander weer gestart met de traditionele nieuwjaarsreceptie.
– Inmiddels werd gesproken over het bouwen van een havenplan met sluizen en een brug.
– Eigenlijk is 1996 min of meer een rustig jaar geworden.

Hieronder een korte samenvatting van wat de S.M.G. “IJmond” heeft gedaan:
– Bloemententoonstelling in “De Goorn” van 29 januari tot en met 4 februari, één en ander
opgesteld in een sporthal. Onze schepen stonden tussen de prachtige bloemen en struiken opgesteld. Het thema was “vervoer” in het algemeen.
– Een bezoek aan de H.M.B.V. “Nieuwe Koers” gebracht.
– Tentoonstelling in het restaurant ’t Schip. Om ± 10.00 uur was er plotseling de “doop” van een supplier van Ko Vos: een prachtig schip met een lengte van ± 2.60 m.
– Herman Feenstra zal voor een half jaar uitgezonden worden naar Mexico, in verband met het helpen opbouwen van een dompelverzinklijn.
– Van een oud-lid van een Zaanse club ontvingen wij een bassin van 5 x 5 m, dankzij Ben Kort en Piet Vet!
– Wielerronde van Uitgeest. S.M.G. “IJmond” was aanwezig met schepen en bassin.
– De bekende rommelmarkt bracht dit jaar ± ƒ 1.200,– op.
– In augustus is de groep van de H.M.B.V. “Nieuwe Koers” te gast geweest bij de S.M.G. “IJmond”.
– In november was er een grote groep leden met hun dames aanwezig bij een bowlingavond.
– Cursus gestart over elektronica, accu’s opladen etc. Het solderen van onderdelen op een
printplaatje en diverse metingen uitgevoerd onder leiding van Bob, Piet en Ben. Één lid was te druk bezig met solderen; toen het niet werkte, hing zijn print met onderdelen in het plafond. Hijzelf heeft ook nooit gevaren met zijn model.
– Sint Nicolaas en Zware Piet waren in het clubgebouw aanwezig om de kinderen van de leden te verrassen met cadeau’s.

(wordt vervolgd)

Corry & Evert v.d. Horst