De historie van S.M.G. IJmond

Deel 4 – 1996-2001:

“Scheepsmodelbouwgroep IJmond” 25 jaar jong

Dit gedeelte hebben de meeste leden van de S.M.G. IJmond meegemaakt.
Ook de uitnodigingen die wij in de afgelopen 5 jaar hebben binnen gekregen waren vaak van dezelfde ondernemingen, c.q. diverse verenigingen en maatschappelijke instellingen. Daar kunnen wij als groep nog altijd trots op zijn.

Er waren echter ook uitzonderingen die niet regelmatig terug kwamen zoals:
– Opening van de RABO-bank in Nieuwveen (2x).
– De Harteheem in Heemskerk.
– Bowlen met een grote groep in Heemskerk.
– Het 700 jarig bestaan van Beverwijk, tentoonstelling en varen in het sportfondsenbad.
– Uitnodiging van Madurodam (2x).
– Een bezoek bij de K.N.R.M. in IJmuiden, met 2 schepen de zee op en daarna wisselen van
vaartuig.
– De Broekersluis in Langedijk met als lading grote “witte kolen”. Hé Gerard (koppies naar boven).
– Stichting Zeil Noord in verband met Sail 2000.
– In België een 4 km traject varen met obstakels.

Dit was zomaar een greep uit de laatste 5 jaar.

Zo maar een paar dingen er tussendoor:

– Van Madurodam “ontvangen” een grote hijskraan, schaal 1:25. Tevens 2 aluminium
vlaggenmasten. Een en ander vervoerd in de wagen van Hans Vos. De vlaggenmasten zijn aangebracht, nu de kraan nog fatsoeneren.
– Piet Vet heeft een radar versierd, waarna Ben Kort deze heeft laten stralen en conserveren.
Daarna is de radar op een stalen buisframe van Huub geplaatst.
– Tevens had Huub stoeltjes voor de club, deze zijn tegen de betonkeerwanden geplaatst.
– Wat later is er nog een buisframe voor de aluminium boot door Huub verzorgd.
– Voor in het clubhuis werd een nieuwe videorecorder aangeschaft, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
– Tevens werden er 4 grote complete marktkramen voor de vereniging gekocht.
– Voor de grotere schepen werd er een scheepslift van 4×1 meter werd ontworpen, vervaardigd en gemonteerd. De lift word elektrisch bediend. Natuurlijk kunnen ook de kleinere schepen er gebruik van maken.
– Er werd een nieuw uitrolbaar zonnescherm boven het terras geplaatst.
– Er werden 10 blauwe kunststofterrasstoelen aangeschaft met bijbehorende kussens en tafel.
– Het oudere havenplan vervangen door zwaardere delen en door middel van 25 stuks
steigerpijpen die voor wat meer stevigheid zorgde bevestigd.
– Inmiddels werd er een start gemaakt met het plan “Assumburg” Het wordt een prachtig geheel, maar vele leden missen de hoge bomen aan de overkant van onze vijver. Het park was eind 2002 gereed.
– Diverse pogingen ondernomen via het zo genaamde “Schipholfonds” om in aanmerking te
komen voor een bedrag tussen de ƒ 2500,– tot ƒ 5000,– in verband met lawaai overlast van
vliegtuigen. Via informatie bij de beide ministers van Verkeer & Waterstaat bleken wij niet in de aanvliegroute van de Zwanenburg baan te liggen (hm, kijk zondag maar eens omhoog bij ons clubhuis).
– Graskarpers of graskoeien. Ongeveer 4 jaar praten, schrijven, weer praten en weer schrijven
over graskarpers. Tenslotte op een vrijdagmorgen was de vrachtauto onderweg en kreeg ik een telefoontje: “we komen de graskarpers bij u in de vijver droppen”. Nu dat is hartstikke mooi, maar hoe zit het met de roosters?
Die zijn er toch? Nee die zijn er niet. Ja hoor die zijn er wel, maar belt u nu even met de man van de gemeente. Nu u voelt het al. Deze man had een nieuwe baas gekregen en de hele zaak ging dus niet door.
“Vandaar, doe maar een onsje graskarpers, mag het ook een beetje meer zijn mijnheer”.
– Wij met zijn allen zijn er in geslaagd alle certificaten van het gebouw terug te betalen in ons jubileum jaar.
Dus in plaats van 12 jaar is het 7 jaar geworden.
Dank aan een ieder die het vertrouwen hadden in de S.M.G.-IJmond.
– Helaas ook weer een triest bericht, door het overlijden van mevr. Samshuyzen. Wij hopen dat Henk regelmatig onze club blijft bezoeken.

De haven:

– Door het bestuur werd een haven commissie benoemd, die de opdracht kreeg het verzorgen vaneen ontwerp en binnen het afgesproken budget te blijven. Na het 1ste voorontwerp werd aan de leden gevraagd om wijzigingen, opmerkingen of aanvullingen te maken.
Totaal kwamen 12 leden met voorstellen. Deze werden ook zo veel mogelijk verwerkt.
– Na goedkeuring van bestuur & leden kregen zij toestemming om offertes te laten maken. Dat gebeurde bij 3 firma’s. De firma F.K.B. werd de gelukkige. Na goedkeuring van de gemeente Heemskerk en van het Lange Rond konden wij onze plannen verder uitwerken.
– Door toedoen van de verbouwing van een V.O.C. schip en aanpassingen van het hefschip
“Svanen” konden wij eerder starten met onze plannen.
– Op 30 januari 2001 werd in het ijswater” begonnen met het slopen van de bestaande haven met zijn 25 stalen pijpen en houtwerk. En op 5 april is door het Lange Rond de vijver leeggepompt en de vis overgezet (hier zaten geen graskarpers bij).
– Daarna onmiddellijk begonnen met het uitzetten van het bouwraam, zodat de aannemer op
maandag 9 april kon beginnen met het intrillen van de palen. Regelmatig was er een kleine groep mensen aanwezig om de firma met hand en spandiensten bij te staan, zoals was
overeengekomen. Willem van Duijn regelde in deze 10 dagen achter elkaar de koffie voorziening.
– Tegelijkertijd werd de bestaande steiger grotendeels gesloopt en vervangen door nieuwe
horizontale liggers en een totaal nieuw steigerdek. Een en ander is beschikbaar gesteld door
Ballast-Nedam (meerwerk aan het model “Svanen”).
– Ondertussen werd ook de scheepslift in twee richtingen horizontaal gedrukt.
– Nadat de palen met horizontale liggers met elkaar verbonden werden kon begonnen worden met het koppen van de palen. Verder konden de kruisverbindingen worden aangebracht. Nadat alles stevig was geschoord kon gestart worden met het steigerdek. De totale oppervlakte bedraagt 115 m2 voor de nieuwe steiger en 52 m2 voor de vernieuwde bestaande steiger.
– Aan de zijkant werden er rubberslabben aangebracht om te voorkomen dat het vuil van buiten naar binnen komt en tevens dat schepen niet onder de steigers komen.
– Tevens werden de 2 sluisdeuren en draaibrug gemonteerd en werd er een strandje aangelegd.

De opening:
Op 14 september zou de officiële opening plaats vinden, maar door de aanslagen in Amerika van 11 september werd er een internationale rouwdag afgekondigd op 14 september en op dat moment besloot het bestuur deze opening af te gelasten. Ook de medewerkers die de zaak aan het voorbereiden waren, dank voor uw inzet.

Tot besluit.
Zo mensen, dit was dan in 4 delen “20 jaar S.M.G.-IJmond”.
Wij hopen dat u een en ander in u opgenomen heeft en zo aan de latere toekomstige leden ook kunt vertellen dat het niet allemaal van een leien dakje is gegaan.
Alleen met het doorzetten van de starters van de S.M.G. IJmond en de leden die de vereniging
een warm hart toedragen zijn we nu een rijke vereniging met een prachtige accommodatie waar iedereen trots op mag zijn.
Uniek gelegen in Heemskerk, mooi in de IJmond.

Uw gidsen van een 25 jaar jong S.M.G.-IJmond.

Corry & Evert v.d. Horst