EVENEMENTEN IN HET LAND;

 

2021

ALS BESTUUR ZIJNDE HOUDEN WE ALLE INFO VAN DE OVERHEID EN RIVM NAUWLETTEND IN DE GATEN, EN ZULLEN DIRECT REAGEREN EN MAATREGELEN NEMEN .

Het bestuur heeft besloten om de 3 evenementen, te weten; WSD ,E.VAN DER HORST DAG,IOS OFFSHORE DAG onder voor behoud te organiseren met in acht neming van de 1,5 meter regel. Mondkapje is verplicht.

Opgeven kan bij; info@smgijmond.nl. Externe bezoekers worden ivm het COVAD 19 virus jammer genoeg niet tot het terrein toegelaten.

AS SMG IJMOND board , WE KEPT ALL GOVERNMENT AND RIVM INFORMATION CAREFULLY AND RESPOND DIRECTLY AND TAKE MEASURES.

The board has decided to organize the 3 events, namely;

  • WSD,
  • E. VAN DER HORST DAY,
  • IOS OFFSHORE DAY                                                                                                                                                                                                      
  • To organize under preservation with observance of the 1.5 meter rule. Face mask is obligated. You can register at; info@smgijmond.nl. Unfortunately, external visitors are not allowed at SMG during the events due to the COVAD 19 virus.
  •  

13 mei                WSD ,deze vervalt en is verschoven naar 12-09.

29-08                  E. van der Horst dag.

11 september     IOS Offshore dag.

12 september     WSD