EVENEMENTEN IN HET LAND;

 

2021

ALS BESTUUR ZIJNDE HOUDEN WE ALLE INFO VAN DE OVERHEID EN RIVM NAUWLETTEND IN DE GATEN, EN ZULLEN DIRECT REAGEREN EN MAATREGELEN NEMEN .

Vrijvaren is alleen op de zondag voor externe modelbouwers, opgave op email; info@smgijmond.nl

Evenementen worden georganiseerd met in acht neming van de 1,5 meter regel. Tonen van een test van max 24 uur oud of vaccinatie bewijs is verplicht via de Corona app.

Opgeven kan bij; info@smgijmond.nl.  

————————————————————————————————————————————————-

AS SMG IJMOND board , WE KEPT ALL GOVERNMENT AND RIVM INFORMATION CAREFULLY AND RESPOND DIRECTLY AND TAKE MEASURES.

Free sailing is only for external modelers, request by email; info@smgijmond.nl                                                                                                                                                                                                   

To organize under preservation with observance of the 1.5 meter rule. You can register at; info@smgijmond.nl. Showing a Corona test (max 24 hours) or vaccination proof will be obligated by showing the Corona app. Changes in organisation of the events will be mentioned here. To Sign up for the events please use; info@smgijmond.nl

11 juni Sail event

12 juni SmitWijs event

3 july Offshore event

11 sept Evert van der Horst event including celebrating 40 years existing.

 

Verandering in organisatie van deze evenementen zullen hier worden genoemd.

Evenmenten gaan zonder tegenbericht door.

Changes in organisation of the events will be mentioned here.

Events will go ahead without notice.