EVENEMENTEN IN HET LAND;

 

2021

ALS BESTUUR ZIJNDE HOUDEN WE ALLE INFO VAN DE OVERHEID EN RIVM NAUWLETTEND IN DE GATEN, EN ZULLEN DIRECT REAGEREN EN MAATREGELEN NEMEN .

Vrijvaren is alleen op de zondag voor externe modelbouwers, opgave op email; info@smgijmond.nl

Het bestuur heeft besloten om de 3 evenementen, te weten; WSD , E.VAN DER HORST DAG, IOS OFFSHORE DAG onder voor behoud te organiseren met in acht neming van de 1,5 meter regel. Tonen van een test van max 48 uur oud of vaccinatie bewijs is verplicht .

Opgeven kan bij; info@smgijmond.nl.  

————————————————————————————————————————————————-

AS SMG IJMOND board , WE KEPT ALL GOVERNMENT AND RIVM INFORMATION CAREFULLY AND RESPOND DIRECTLY AND TAKE MEASURES.

Free sailing is only for external modelers, request by email; info@smgijmond.nl

The board has decided to organize the 3 events, namely;

  • WSD,
  • E. VAN DER HORST DAY,
  • IOS OFFSHORE DAY                                                                                                                                                                                                      
  • To organize under preservation with observance of the 1.5 meter rule. You can register at; info@smgijmond.nl. Showing a Corona test (max 48 hours) or vaccination proof will be obligated. Changes in organisation of the events will be mentioned here. To Sign up for the events please use; info@smgijmond.nl

 

29-08                  E. van der Horst dag.

11 september     IOS Offshore dag.

12 september     WSD

 

Verandering in organisatie van deze evenementen zullen hier worden genoemd.

Changes in organisation of the events will be mentioned here.