EVENEMENTEN IN HET LAND;

 

2021

ALS BESTUUR ZIJNDE HOUDEN WE ALLE INFO VAN DE OVERHEID EN RIVM NAUWLETTEND IN DE GATEN, EN ZULLEN DIRECT REAGEREN EN MAATREGELEN NEMEN .

Vrijvaren is alleen op de zondag voor externe modelbouwers, opgave op email; info@smgijmond.nl

Het bestuur heeft besloten om de 3 evenementen, te weten; WSD ,E.VAN DER HORST DAG,IOS OFFSHORE DAG onder voor behoud te organiseren met in acht neming van de 1,5 meter regel. Mondkapje is verplicht, tonen van test of vaccinatie zal tzt verplicht zijn.

Opgeven kan bij; info@smgijmond.nl.  

AS SMG IJMOND board , WE KEPT ALL GOVERNMENT AND RIVM INFORMATION CAREFULLY AND RESPOND DIRECTLY AND TAKE MEASURES.

Free sailing is only for external modelers, request by email; info@smgijmond.nl

The board has decided to organize the 3 events, namely;

  • WSD,
  • E. VAN DER HORST DAY,
  • IOS OFFSHORE DAY                                                                                                                                                                                                      
  • To organize under preservation with observance of the 1.5 meter rule. Face mask is obligated. You can register at; info@smgijmond.nl. Showing a Corona test or vaccination proof will be obligated.

13 mei                WSD ,deze vervalt en is verschoven naar 12-09.

29-08                  E. van der Horst dag.

11 september     IOS Offshore dag.

12 september     WSD